Plasty meníme za papier. Vysoký dopyt ženie cenu papiera k maximu

Gastro prevádzky nahrádzajú plastové obaly papierovými, e-shopy balia do kartóna a krabíc. Papier vieme recyklovať v priemere 5 až 8 krát. Je to mimoriadne cenná druhotná surovina, ktorej použitím šetríme primárny zdroj papiera, čiže drevo zo stromov a lesov. Podľa Mareka Brinzíka zo spoločnosti Natur – Pack je ale veľká škoda, že na Slovensku táto cenná komodita často končí na skládkach odpadu alebo pohodená v prírode.

Obaly v gastre aj e-shopy
Cena papiera je v súčasnosti stále veľmi vysoká, posledné 3 až 4 mesiace sa pohybuje okolo 170 až 180 eur za tonu (maximum bolo okolo 190 eur). V porovnaní s obdobím pred krízou v rokoch 2018 – 2019 sa cena papiera ako druhotnej suroviny pohybovala bežne na úrovni okolo 100 až 140 eur. „V priebehu roka 2019 cena papiera intenzíne klesala a súvisí to s obmedzením nákupu tejto druhotnej suroviny zo strany Číny, ktorá bola jeho odberateľom. Papier sa tak v Európe začal hromadiť. Jeho cena sa začiatkom roka 2020, približne v čase rozbehu 1. korona vlny dostala dokonca do záporných čísel, čiže sa spracovanie tejto druhotnej suroviny jej dodávateľ nielen, že nedostal nižšiu sumu ako v minulosti, ale musel za jeho spracovanie alebo "predanie" dokonca zaplatiť cca 20 eur za tonu,“ vysvetlil vývoj ceny papiera Marek Brinzík. Za posledné roky sa vyšplhala nahor najmä vďaka zvýšenému dopytu. „Príčin bude viacero, ale radíme medzi ne zvýšený dopyt po papieri v obalovom priemysle, napríklad v gastro priemysle, kde sa v roku 2021 vo veľkej miere obmedzilo používanie jednorazových plastov a ich veľmi častou alternatívou je práve papier. V čase koronakrízy sa tiež vo veľkom meradle rozbehla donášková služba a odoberanie jedla "so sebou" čo zvýšilo dopyt aj po papierových obalov,“ vysvetľuje Marek Brinzík. Ďalšou oblasťou mimoriadneho dopytu sú podľa neho e-shopy, kde sa taktiež vo veľkej miere využíva recyklovaný papier a kartón na balenie zásielok.

Znečistený papier
Podobne ako pri triedení plastov, aj pri triedení papiera máme čo zlepšovať. Časť papiera vhodného na recykláciu totiž stále končí v kontajneroch na zmesový odpad. „V jednej z analýz zmesového odpadu, ktorú sme uskutočnili s organizáciou Incien, sme zistili, že až okolo 5 % z hmotnosti koša tvorí papier,“ vysvetľuje Brinzík. Ďalší problém je znečisťovanie nádob a vriec na triedenie papiera. „Natur – pack má za sebou viac ako 100 analýz triedených zložiek odpadov a priemerné znečistenie kontajnerov na papier, čo je z hľadiska triedenia pomerne jednoduchá komodita, predstavuje hodnotu viac ako 14,5 %,“ dodáva s tým, že takéto znečistenie má rôznu povahu. Neraz sú to bioodpady, chemikálie a iné tekutiny, ktoré môžu vytriedený papier úplne znehodnotiť a znemožniť tak ich recykláciu. „Papier je veľmi citlivý na určité formy znečistenia, preto je pri jeho triedení potrebné dbať na túto skutočnosť,“ zdôraznil. Najviac znečistenia, teda odpadov, ktoré do daného kontajnera nepatria, zisťujú však pri inom type surovín – pri plastoch. „Tam je priemerná hodnota pri našich analýzach až 23,5 %, to znamená, že takmer štvrtina hmotnosti nádoby na triedený zber obsahuje zložky, ktoré tam zásadne nepatria,“ tvrdí Brinzík.

Papier treba stláčať
Úroveň triedenia odpadov sa každoročne zlepšuje, rezervy však stále máme a preto má podľa Brinzíka obrovský význam neustále pripomínať najčastejšie chyby pri triedení.Popri vhadzovaní odpadu, ktorý do danej nádoby nepatrí, vytŕča pri papieri aj problém nestláčania obalov, konkrétne rôznych kartónových krabíc. Ich dôkladným stláčaním ušetríme až 80% obsahu nádoby na triedený zber a takto sa môžeme vyhnúť preplneniu kontajnerov, ktoré je jednou z príčin, že papier končí aj v zmesových kontajneroch,“ vysvetlil.

Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/c1ht1cp/plasty-menime-za-papier-vysoky-d...