Globálne zmeny cien na trhu

Vážený obchodný partner,

Situácia, s ktorou sa opätovne všetci stretávame je naozaj kritická a enormne napätá. Nielen vlády jednotlivých krajín, ale aj spoločnosti, s ktorými spolupracujeme zavádzajú mimoriadne opatrenia, aby čo najviac chránili nielen svojich ľudí, ale aj svoje zdroje.

Napriek všetkému si úprimne Vážime našu spoluprácu a partnerstvo, ktoré sme si postupne medzi sebou vybudovali, a preto považujeme za dôležité aby sme Vás informovali o aktuálnych zmenách na trhoch, ktoré ovplyvňujú naše spoločné ciele.

V poslednom období väčšina z našich partnerov oznamuje zmeny v logistike, distribúcii, ale hlavne zmeny platobných podmienok a v neposlednom rade zvyšujú svoje ceny. Hlavnou príčinou je globálny tlak a nepomer medzi ponukou a dopytom, nedostatok hlavných výrobných surovín, nárast energií a podobne.

Naša spoločnosť DAMITO s.r.o. sa snaží k svojim partnerom pristupovať zodpovedne a korektne a všetci intenzívne pracujeme na zabezpečení plynulých dodávok pre Vás.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam sme aj my nútení reflektovať na zmeny globálneho trhu a upraviť ceny našich tovarov a služieb v minimálnej možnej miere. Zmeny cien budú reflektovať aktuálne dianie na trhu a budú realizované veľmi citlivo a individuálne po dôkladnej analýze.

Všetky nové ceny budeme potvrdzovať v potvrdení prijatých objednávok a následne budeme intenzívne komunikovať a dolaďovať detaily .

Pevne verím, že táto situácia sa čo najskôr skončí a budeme sa môcť venovať tomu čo nás baví a teší a riešiť spoločne iba príjemnejšie záležitosti.